Studiebesök på anläggningar

Vi tar emot studiebesök på några av våra anläggningar. Observera att några, av säkerhetsskäl, har åldersgränser.

 • Avloppsreningsverk Kungsängsverket

  Vart tar avloppsvattnet vägen? Vad är okej att spola ner i toaletten och kan bajs bli något bra?

 • Biogasanläggning Kungsängens gård

  Hur kan matavfall omvandlas till klimatsmart bränsle och lokalproducerat gödningsmedel? Vad sker i rötkammaren och vad kan du göra hemma för att hjälpa till?

 • Dagvattendamm

  Följ med på en vandring på bryggorna runt dammen och få mer kunskap om dagvattenhantering i staden, var det kommer ifrån, hur det tas omhand och varför detta behövs.

 • Dagvattenvandring

  Vad är dagvatten? Hur kan man ta hand om dagvattnet i staden som privatperson och som kommun? Hur kan dagvattnet bli en värdefull resurs?

 • Hovgårdens avfallsanläggning

  Vad händer med avfallet när det lämnar återvinningscentralerna? Vilka skatter gömmer sig i askan från värmeverket? Vad har hänt med gårdagens soptippar, och vad vill avfallstrappan lära oss?

 • Återvinningscentral

  Varför ska du sortera ditt avfall? Vad händer sen? Vad är en förpackning och vad räknas som farligt avfall?

EPI debug

Created:
2022-09-23T16:13:21
Last modified:
2022-10-04T07:48:53
Published:
2022-09-23T16:14:18
Last published:
2022-10-04T07:48:54
Template
Landningssida


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id