Uppsala Vattens visselblåsarfunktion

Uppsala Vatten har infört en funktion som uppfyller kraven i lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, den så kallade visselblåsarlagen.

Bolagets två jurister och kanslichef är behöriga att ta emot och självständigt utreda sådana anmälningar. Anmälningar kan göras i ett system som motsvarar de krav som börjar gälla 17 juli 2022.

Läs mer om visselblåsarlagen och vad som omfattas av lagen Länk till annan webbplats. hos Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Här kan du rapportera missförhållanden Länk till annan webbplats..

OBS! Kom ihåg att anteckna de två koder du får, för att senare kunna logga in och ta del av återkoppling.

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2022-07-05T08:25:54
Last modified:
2022-07-05T08:27:10
Published:
2022-07-05T08:27:10
Last published:
2022-07-05T08:27:10
Template
Sida


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id