Trycksaker och blanketter

Här kan du ladda ner blanketter, förordningar, informationsmaterial och taxor. Observera att du kan fylla i de flesta blanketterna direkt på datorn innan du skriver ut dem för underskrift. Vissa blanketter finns också som webbformulär som du kan skicka in utan underskrift. Du kan också välja att få trycksaker hemskickade genom att kontakta vår kundservice.

De årtal som finns i namnet på dokumenten är när de senast uppdaterades.

Blanketter och formulär

Vatten och avlopp

Anmälan VA-anslutning enbostadshus, flerbostadshus och industrier. Fylls i direkt på skärmen

Ansökan om reduktion av VA-avgift. Fylls i direkt på skärmen

Anmälan om anslutning av byggvatten.pdf Pdf, 192.3 kB.

Anmälan om VA-anslutning för flerbostadshus industrier och övriga fastigheter.pdf Pdf, 203.9 kB.

Anmälan om VA-anslutning för enbostadshus villor radhus.pdf Pdf, 271.8 kB.

Anslutningsanmälan VA.pdf Pdf, 145.3 kB.

Intresseanmälan VA-avtal för fastigheter utanför verksamhetsområde.pdf Pdf, 150.1 kB.

Ansökan om nyckel till vattenkiosknyckel fylls i på skärmen
Ansökan om nyckel till vattenkiosk.pdf Pdf, 204.9 kB.

Inventering vacuumsystem.pdf Pdf, 150.3 kB.

Intyg om bortkopplat vakuumsystem.pdf Pdf, 145.1 kB.

Självrapportering biltvättar Uppsala.xlsx Excel, 19.1 kB.

Avfall och återvinning

Ansökan om tankkort för fordonsgas.pdf Pdf, 382.3 kB.

Ansökan om ny pinkod till ditt tankkort för fordonsgas.pdf Pdf, 199.2 kB.

Ansökan om gemensam hantering av slamanläggning.pdf Pdf, 161.9 kB.

Ansökan om gemensamt hämtställe av mat- och restavfall.pdf Pdf, 438.7 kB.

Ansökan återvinningskort för företag - fylls i på skärmen

Ansökan om uppehåll i sophämtning eller slamtömning.pdf Pdf, 208.6 kB.

Grundläggande karakterisering deponering Hovgården.pdf Pdf, 239.4 kB.

Inflyttningsanmälan VA- och/eller avfallsabonnemang hushåll - fylls i på skärmen
Inflyttningsanmälan VA- och eller avfallsabonnemang hushåll.pdf Pdf, 216.8 kB.

Inflyttningsanmälan VA- och/eller avfallsabonnemang företag - fylls i på skärmen
Inflyttningsanmälan VA- och/eller avfallsabonnemang företag.pdf Pdf, 191.8 kB.

Transportdokument farligt avfall.pdf Pdf, 111.1 kB.

Sorteringsskyltar

Sorteringsskyltar på andra språk

Informationsmaterial och trycksaker

Vatten och avlopp

VA-fakta för fastighetsägare.pdf Pdf, 981.8 kB.

Vattenmätarplatsens utformning.pdf Pdf, 1.3 MB.

Vattenmätarbrunnens utformning.pdf Pdf, 1.2 MB.

Vattenförsörjningen i Uppsala stad.pdf Pdf, 1.6 MB.

Anläggningspresentation Kungsängsverket.pdf Pdf, 1.5 MB.

Avfall och återvinning

Ditt avfall är inget skräp.pdf Pdf, 1 MB.

Anläggningspresentation biogasanläggningen vid Kungängens gård.pdf Pdf, 4.9 MB.

Anläggningspresentation Hovgården.pdf Pdf, 7.1 MB.

Anläggningspresentation återvinningscentraler.pdf Pdf, 2.2 MB.

Miljörapporter

Biogasanläggningen vid Kungsängens gård (pdf) Pdf, 2.9 MB.

Björklinge avloppsreningsverk (pdf) Pdf, 1.3 MB.

Fyrislunds mellanlagringsstation (pdf) Pdf, 1.1 MB.

Hovgårdens avfallsanläggning (pdf) Pdf, 5.2 MB.

Kungsängsverkets avloppsreningsverk (pdf) Pdf, 1.5 MB.

Storvreta avloppsreningsverk (pdf) Pdf, 1.2 MB.

Taxor, prisbilagor och föreskrifter

Taxa för hämtning av avfall

Taxa för hämtning av slam och tömning av latrin

Taxa 2024 för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Uppsala Pdf, 874.7 kB.

ABVA – Allmänna bestämmelser för Uppsala kommuns vatten- och avloppsanläggning.pdf Pdf, 91.4 kB.

Prislista analyser Uppsala Vattens vattenlaboratorium 2024 Pdf, 270.2 kB.

Prislista Hovgården 2020.pdf Pdf, 113.5 kB.

Prislista Hovgården 2022.pdf Pdf, 167.2 kB.

Renhållningsordning Uppsala Kommun

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2019-04-30T08:35:17
Last modified:
2024-07-10T11:27:21
Published:
2022-04-05T13:11:48
Last published:
2024-07-10T11:27:21
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
trycksaker-och-blanketter

EPI.Id
55e635ad240246668a18e7f83e478b1b