Tillgänglighetsredogörelse

Uppsala Vatten och Avfall AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur www.uppsalavatten.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt och hållet tillgängliga. Se nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.uppsalavatten.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss via detta formulär.

Svarstiden är normalt 24 timmar på vardagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss via detta formulär så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats. och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är till största delen förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Krav som inte uppfylls beskrivs nedan.

Presentationen och innehållet ska vara separerade
I vissa fall har vi varit tvungna att använda så kallad inline-styling. Exempelvis vid användning av iFrames, när man sätter en bakgrundsbild på element från EPiServer. Progressbaren i formulär är ett annat exempel på inline-styling.

Vissa PDF:er ej tillgängliga
Vissa äldre PDF:er är inte tillgängliga.

De PDF-filer som kan laddas ner från vår rapportmall, till exempel för årsredovisningen, är inte tillgängliga då de innehåller tabeller som visas som bilder. Dock är de webbsidor som nedladdningen baseras på tillgängliga så innehållet finns redan i webbformat.

Hur vi testat webbplatsen

ETU AB Länk till annan webbplats. har gjort en oberoende granskning av www.uppsalavatten.se.

Senaste bedömningen gjordes i augusti 2021.

Vi arbetar själva löpande med det automatiserade tillgänglighetsverktyget Wave från WebAIM Länk till annan webbplats..

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2019-09-23T14:15:42
Last modified:
2022-10-03T10:09:08
Published:
2020-02-19T09:48:32
Last published:
2022-10-03T10:09:08
Template
Sida


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id