Ledning

Den bolagsövergripande ledningsgruppen säkerställer att verksamheternas mål blir uppfyllda, med hjälp av affärs- och verksamhetsplaner.

Uppsala Vattens ledningsgrupp 

Fredrik Karlsson

Fredrik Karlsson

Avfallschef

Sigrid De Geyter

Jenny Sävenhed

Chef VA-nät

Bertil Lustig

Anna Yman

Tf spillvattenchef

Bild på kvinna i ledningsgruppen
Sigrid De Geyter

Malin Grundin

Avdelningschef projekt och underhåll

Sigrid De Geyter

Mikael Ekhagen

Chef samhällsutveckling

Sigrid De Geyter

Veronika Gauffin

Ekonomichef,

Tf chef verksamhetsstöd

Sigrid De Geyter

Christina Bostedt

Marknads- och kommunikationschef

Sigrid De Geyter

Margareta Wallin

VD-assistent

Fotograf: Göran Ekeberg, Add Light

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2019-04-29T09:59:00
Last modified:
2024-02-19T07:35:51
Published:
2019-04-29T09:59:20
Last published:
2024-02-19T07:35:52
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
ledning

EPI.Id
7c67a477f4aa44b0aaf6d5abd556c70d