Innovation, forskning och utveckling

En person i varselkläder håller ett mätinstrument. En sensor är kopplad till instrumentet och sitter i en vattenbrunn i gatan.

Vi utvecklar ständigt vår verksamhet för kundernas bästa. Vårt mål är ett cirkulärt Uppsala, där allt vi gör bidrar till att både vattnet och avfallet går i ett ständigt kretslopp.

Tillsammans med universitet och branschkollegor utvecklar vi teknik och arbetssätt som gör att vi kan spara vatten, rena avloppsvattnet bättre samt återbruka och återvinna mer och fler material för att minska miljöbelastningen.

Avfall

Avloppsvatten

Cirkulära samhällen

Dricksvatten

Klimat

Regn- och smältvatten

Återvinning och återbruk

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2022-04-26T14:01:13
Last modified:
2024-06-05T14:00:29
Published:
2022-07-20T13:56:26
Last published:
2024-06-05T14:00:30
Template
Sida


EPI.PageType
StartPage

EPI.PageURLSegment
forskning-och-utveckling

EPI.Id
fdedef90d8a24ca6af74cf0bd915e84b