Företag

Här finns de tjänster inom dricksvatten, avloppsvatten och avfallshantering som vi erbjuder till företag.

Alla sidor

 • Avfall och återvinning

  Abonnemang, biogas, biologisk behandling, Hovgårdens avfallsanläggning, källsortering och återvinningscentraler med mera.

 • Betalning och avgift

  Fakturor, taxor, vattenmätare och kostnad för vattenprovtagning.

 • Vatten och avlopp

  Abonnemang, avloppsvatten, dricksvatten, enskilt VA, provtagning, vattenskyddsområde, vattenkiosk, ledningskoll med mera.

 • Trycksaker och blanketter

  Blanketter, föreskrifter, prisbilagor, sorteringsskyltar, taxor, trycksaker.

EPI debug

Created:
2019-04-30T07:50:00
Last modified:
2023-01-16T17:46:58
Published:
2019-04-30T07:50:35
Last published:
2023-01-16T17:46:58
Template
Landningssida


EPI.PageType
SubStartPage

EPI.PageURLSegment
foretag

EPI.Id
41b282fe0d43435386fa2b2d76ae1f84