Flerbostadshus och samfälligheter - fastighetsnära insamling av förpackningar

Om du är fastighetsägare för ett flerbostadshus eller sitter i styrelsen för en bostadsrättsförening finns det saker att hålla koll på inför att fastighetsnära insamling (FNI) ska vara infört i Uppsala under 2025.

Fastighetsnära insamling, FNI, är ett lagkrav från och med 1 januari 2027. Det innebär att alla Uppsalas hushåll ska kunna få restavfall, matavfall, tidningar, plast-, pappers-, metall- och glasförpackningar hämtade vid fastighetsgränsen, eller i nära anslutning till den.

Frågor och svar

Tidplan

När blir insamlingen obligatorisk?

Från 2027 är det lagkrav på fastighetsnära insamling av förpackningar.

Vad händer efter årsskiftet 2023/2024?

Från 1 januari 2024 tar kommunen över insamlingsansvaret för förpackningar. Det finns en övergångslösning från 1 januari 2024, där ni kan välja mellan godkända leverantörer.

Målet är att alla hämtningar ska flyta på som vanligt i möjligaste mån under 2024.

Vad händer 2025?

Från och med mars 2025 tar Uppsala Vatten över hela ansvaret för hämtningen av föpackningar från flerbostadshus. Uppsala Vatten har upphandlat en entreprenör som kommer att utföra alla hämtningar från flerbostadshus från mars 2025. Alla nuvarande avtal med andra entreprenörer upphör alltså mars 2025.

Vad händer 2027?

Från 1 januari 2027 är det lag på fastighetsnära insamling av förpackningar.

Abonnemanget

Kommer avgiften att höjas?

Insamlingen av förpackningar är ett producentansvar. Det innebär att Uppsala Vatten är den organisation som kommer att vara ansvariga för hämtningen, men att den ska betalas av producenterna.

Hur blir det med avgiften under 2024?

Under 2024 till och med februari 2025 betalar du som vanligt en hämtavgift till din entreprenör. När Uppsala Vatten tar över från och med mars 2025 är det vår entreprenör som tar över och då regleras sådana kostnader via taxan.

Avdrag för fastighetsnära insamling

I avfallstaxan under 2024 kommer fastighetsägare som har en fullständig fastighetsnära insamling (FNI) kunna få ett avdrag på 300 kr per år och grundavgift. Detta gäller till exempel fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och samfälligheter med flerbostadshustaxa.

Uppsala Vatten och Avfall AB kommer att samla in information om vilka kunder som har full fastighetsnära insamling (pappers-, plast-, metall-, färgade och ofärgade glasförpackningar samt returpapper) från våra godkända entreprenörer.

Avdraget kommer att betalas ut i efterhand i samband med fakturering, när vi fått informationen på plats. Vi uppdaterar hemsidan när avdraget börjar betalas ut.

Fastighetsägare som inte redan har full FNI, men skaffar det under 2024, kommer att få avdraget efter att entreprenör rapporterat in uppgifter till UVA. Observera att det är entreprenören som måste rapportera till Uppsala Vatten att kunden skaffat en fullständig förpackningsinsamling.

Mer info hittar du i nya avfallstaxan för 2024.

Vad händer med avtalet jag har idag och som sträcker sig över årsskiftet 23/24?

Om avtalet med din nuvarande entreprenör gäller längre än till 28 februari 2025 och entreprenören finns med bland godkända entreprenörerna för 2024 behöver du inte göra något alls, eftersom avtalet ska löpa på tills dess.

Om du inte har en godkänd entreprenör kommer du behöva avsluta avtalet med din nuvarande entreprenör och välja någon av de godkända entreprenörerna fram till 28 februari 2025.

Läs mer om hämtning av förpackningar under 2024 (här finns också lista på godkända entreprenörer).

Finns det ett verktyg för att beräkna ungefär hur mycket förpackningar vår BRF har?

Det finns en modell som Avfall Sverige tagit fram som ger en fingervisning om mängden förpackningar i förhållande till antalet lägenheter. Du kan beställa rapporten med modellen på Avfall Sveriges hemsida Länk till annan webbplats..

Hur ofta kan jag välja att få förpackningsavfallet tömt?

Exakt hur ofta du kan få avfallet tömt är inte fastställt ännu. Håll dig uppdaterad på dessa webbsidor.

Utrymmet/platsen

Vårt hus har begränsat med utrymme, hur ska vi få plats med fler fraktioner?

Från 2027 är det lagkrav på fastighetsnära insamling av förpackningar och det är fastighetsägarens ansvar att det finns utrymme för det.

Går det att få hjälp att planera och dimensionera återvinningsutrymmet, vem kontaktar jag?

Kontakta Uppsala Vattens kundtjänst som sedan ser till att du får kontakt med en handläggare på avfallsavdelningen.

Jag har dragavstånd på min befintliga anläggning, kan jag ha det på förpackningar också?

2024: Kontakta din entreprenör som tömmer kärlen.

2025: Ja, taxan kommer att byggas upp på samma sätt som för matavfall och restavfall.

Vi äger inte marken där kärlen står idag, hur gör vi nu?

Kontakta markägaren.

Kan kärlen står utomhus utan tak?

2024: Kontakta din entreprenör som tömmer kärlen.

2025: Det är inte fastställt ännu. Håll dig uppdaterad på dessa webbsidor.

Kärlen

Vilka storlekar finns det på kärl?

Det är inte fastställt ännu. Håll dig uppdaterad på dessa webbsidor.

Hur många fraktioner måste vi ha?

Åtta stycken:

  • Restavfall
  • Matavfall
  • Pappersförpackningar
  • Plastförpackningar
  • Metallförpackningar
  • Färgade glasförpackningar
  • Ofärgade glasförpackningar
  • Tidningar och returpapper

Kommer vi att kunna ha fackindelade kärl även som flerfamiljshus?

Kärlstorlekarna är inte fastställda ännu. Håll dig uppdaterad på dessa webbsidor.

Vad händer med de kärl vi har idag?

2024: Från 2024 får fastighetsägare inte längre köpa in egna kärl. Vad som händer med dina kärl beror på om det är föreningen/samfälligheten eller förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) som äger dem. Vad som händer med kärl som ägs av FTI vet vi inte ännu.

2025: Det är inte fastställt ännu. Håll dig uppdaterad på dessa webbsidor.

Hur gör jag om ett kärl är trasigt?

2024: Kontakta din entreprenör som tömmer kärlen.

2025: Det är inte fastställt ännu. Håll dig uppdaterad på dessa webbsidor.

Hur beställer jag kärltvätt?

2024: Kontakta din entreprenör som tömmer kärlen.

2025: Det är inte fastställt ännu. Håll dig uppdaterad på dessa webbsidor.

Källsorteringen

Hur gör vi för att få till en fungerande sortering?

Informera de boende om hur en bra sortering går till och att det sparar på pengar för föreningen och resurser för samhället.

Uppsala Vatten erbjuder ett material med skyltar, checklistor, broschyrer och mer inom initiativet Cirkulärt Uppsala.

Vad händer om det är felsorterat i en behållare?

2024: Kontakta din entreprenör som tömmer kärlen.

2025: Vid felsortering kan följden bli att kärlet inte töms eller så debiteras en felsorteringsavgift.

Vad händer om en behållare fylls snabbare än förväntat?

Du kan antingen beställa en extratömning mot avgift om det är en tillfällig ökning, annars kan du ändra ditt abonnemang för att bättre matcha avfallsmängderna.

Finns det någon broschyr eller information om sortering som vi kan dela ut?

Det finns en flerspråkig broschyr och flera varianter av sorteringsskyltar. Dessa erbjuds enklast genom vårt initiativ Cirkulärt Uppsala.

Finns det sorteringsguider på olika språk?

Det finns en flerspråkig broschyr och flerspråkiga sorteringsskyltar. Dessa erbjuds enklast genom vårt initiativ Cirkulärt Uppsala.

Hur får jag tillgång till sorteringsskyltar?

Upp till totalt 50 stycken skyltar kan du kan du beställa från Uppsala Vatten, genom vårt initiativ Cirkulärt Uppsala. Beställ via web eller kundtjänst. Du kan också skriva ut skyltar själv. Du hittar dem på vår sida med trycksaker och blanketter.

Återvinningsstationerna

Kommer återvinningsstationerna att försvinna?

De obemannande återvinningsstationerna kommer att avvecklas på sikt.

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2023-06-21T08:39:52
Last modified:
2024-04-10T09:26:50
Published:
2023-06-21T08:42:57
Last published:
2024-04-10T09:26:51
Template
Sida


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id