En- och tvåfamiljshus - fyrfackskärl

Under 2025 kommer Uppsala Vatten att införa fastighetsnära insamling (FNI) av förpackningar i två fyrfackskärl för villor, radhus, parhus och liknande bostäder.

Fastighetsnära insamling, FNI, är ett lagrav från och med 1 januari 2027. Det innebär att alla hushåll i Uppsala ska kunna få restavfall, matavfall, förpackningar och tidningar hämtade vid fastighetsgränsen, eller i nära anslutning till den.

Införandet av sopkärl med flera fack gör det enklare för småhusägare att sortera förpackningar och tidningar hemma.

Frågor och svar

Tidplan

När införs fyrfackskärl för Uppsalas en- och tvåfamiljshus?

Införandet av det nya insamlingssystemet med fyrfackskärl för villor, radhus, parhus och liknande boenden sker successivt från och med mars 2025.

Abonnemanget

Vad innebär fyrfackskärl?

Fyrfackskärl är sådana kärl som du kan sortera restavfall, matavfall, tidningar, plast-, papper-, metall- och glasförpackningar i. Du kommer att två sådana kärl.

Det kommer också finnas en farligt avfall-box attt beställa till. Den kan du hänga ut på fyrfackskärlet några gånger per år. I den kan du sortera ljuskällor, småelektronik och batterier.

Kommer avgiften att höjas?

Insamlingen av förpackningar är ett producentansvar. Det innebär att Uppsala Vatten är den organisation som kommer att vara ansvariga för hämtningen, men att den ska betalas av producenterna.

Vad händer med TMR, som jag använder idag?

TMR avböjde att lämna anbud för att få hämta förpackningar under 2024 och har avvecklat sin hämtning från privathushåll.

Det innebär att alla som använt den tjänsten får använda återvinningsstationerna och återvinningscentralerna fram tills att vi hunnit införa fyrfackskärlen.

Gemensamma hämtplatser och avfallsbehållare

Om flera enfamiljshus, till exempel en samfällighet, redan nu har en gemensam hämtplats där det samlas in tidningar, plast-, pappers-, metall-, färgade och ofärgade glasförpackningar kan det ge ett avdrag på grundavgiften. Mer information finns i Avfallstaxa för Uppsala kommun.

Jag delar kärl med min granne, kan jag fortsätta med det?

Delar du som privatperson mat- eller restavfallskärl med en eller ett par grannar kommer delningarna avslutas i samband med att fyrfackskärlen ställs ut. Varje hushåll kommer få sina egna fyrfackskärl. Det beror på att förutsättningarna för delning ändras när även förpackningar och tidningar ingår i abonnemangen. De grannar som vill dela fyrfackskärl kommer behöva göra en ny ansökan.

Vad händer om jag sorterar fel?

Om du sorterar avfallet fel kan följden bli att kärlet inte töms eller så debiteras du en felsorteringsavgift.

Hur ofta kommer kärlen att tömmas?

Grundabonnemanget är att kärlet som innehåller matavfall töms varannan vecka och det andra kärlet var fjärde vecka.

Jag har tillfälligt mycket restavfall, finns det möjliget att utöka hämtningen av det?

Restavfallsfacket i fyrfackskärlen ska räcka för ett vanligt hushåll som sorterar ut allt som inte är restavfall.

För hushåll som av någon anledning är i tillfälligt behov av att kunna lämna större mängd restavfall, till exempel blöjor, kommer det att finnas möjlighet att utöka sitt abonnemang för restavfall.

Exakt vilka tjänster som kommer att erbjudas och vad det kommer att kosta är inte beslutat än.

Kan jag ändra tömningsintervallet?

Det är inte fastställt ännu. Håll dig uppdaterad via dessa webbsidor.

Kommer jag kunna fortsätta att ha dragavstånd?

Ja, hela dragvägen måste vara hårdgjord och ha en lutning på max 1:12.

Kommer jag kunna fortsätta att hemkompostera?

Ja, men kärlet kommer fortfarande att ha ett fack för matavfall och det blir ingen kostnadsreducering för hemkompostering som tidigare.

Måste jag ansöka om hemkompost?

Den frågan hänvisar vi till miljöförvaltningens riktlinjer Länk till annan webbplats. om hemkompostering.

Platsen

Vad behöver fastighetsägare i en- och tvåfamiljshus tänka på när fyrfackskärl införs?

Fastighetsägare som bor i villa, radhus, parhus eller en liknande bostad måste vara beredda på att dagens gröna och bruna tunna byts ut mot två större fyrfackskärl.

Om du har gjort en särskild plats för dagens kärl kan den behöva byggas om för att rymma de större kärlen.

Mått på uppställningsplatsen

På uppställningsplatsen behöver du ha plats för två kärl. De rekommenderade måtten för uppställningsplatsen är:

 • Bredd: 1800 mm
 • Höjd: 1100 mm och med öppet lock 1800 mm
 • Djup: 1000 mm

Kärlen

Mått på kärlen

Fyrfackskärlen är större än de två du har idag. Den stora skillnaden är att du kan källsortera alla förpackningar och tidningar i dem.

Dagens (gröna) 190 liters-kärl

Höjd: 1075 mm
Bredd: 550 mm
Djup: 705 mm

Kommande fyrfackskärl

Höjd: 1100 mm (2,5 cm högre)
Bredd: 770 mm (22 cm bredare)
Djup: 900 mm (19,5 cm djupare)

Hur gör jag om något av kärlen går sönder?

Kontakta Uppsala Vatten via webb eller kundservice så lagar eller byter vi ut kärlet.

Hur gör jag om kärlen behöver tvättas?

Det är fastighetsägarens ansvar att rengöra kärlen om och när det behövs.

Volymer inuti kärlen

 • Matavfall: 118 liter
 • Pappersförpackningar: 162 liter
 • Metallförpackningar: 30 liter
 • Returpapper: 60 liter
 • Restavfall: 140 liter
 • Plastförpackningar: 140 liter
 • Färgade glasförpackningar: 45 liter
 • Ofärgade glasförpackningar: 45 liter
Bild över fackföredelningen i flerfackskärlen

Återvinningsstationerna

Kommer återvinningsstationerna att försvinna?

De obemannande återvinningsstationerna kommer att avvecklas på sikt.

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2023-06-01T15:33:51
Last modified:
2024-05-15T08:29:46
Published:
2023-06-22T13:29:57
Last published:
2024-05-15T08:29:47
Template
Sida


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id