Beräkna kostnaden för anläggningsavgiften för kommunalt VA

Här kan du räkna ut en preliminär kostnad att ansluta en enfamiljsvilla till det kommunala vatten- och avloppsnätet i Uppsala kommun.

Tänk på att:

  • Anslutningen är bara möjlig om fastigheten ligger inom kommunens verksamhetsområde för allmänna vatten- och avloppstjänster Länk till annan webbplats.. (Karta)
  • Om fastigheten ligger inom verksamhetsområde måste du i regel betala för anslutningen. Det kallas anläggningsavgift.
  • Kostnaden för att ansluta sig till vårt VA-nät alltid utgår från den taxa som gäller den dag förbindelsepunkten* upprättas. Det är bland annat därför som beloppet du får fram i uträkningen här nedanför är preliminärt.
  • VA-taxan beslutas av kommunfullmäktige.

Den anläggningsavgift som du räknar ut här på sidan är preliminär och måste bekräftas av Uppsala Vatten.

* Med förbindelspunkt menas gränsen mellan den allmänna VA-anläggningen och fastighetens VA-installation. Den ligger oftast en halvmeter utanför fastighetens gräns. Innanför förbindelsepunkten är fastighetsägaren ansvarig för rören

Vilka tjänster måste du betala för? Välj en eller flera.I tätbebyggt område ska du normalt sett betala för samtliga.

Med tomtyta menas den officiella siffran som finns i fastighetsregistret.

Lägenhet: bostadsenhet som har egen ingång och möjlighet till matlagning.

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2022-06-28T16:40:01
Last modified:
2024-02-08T14:46:58
Published:
2022-07-01T08:45:22
Last published:
2024-02-08T14:46:58
Template
Sida


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id