Artikeln publicerades 26 juni 2024

Tyck till om Uppsalas nya avfallsföreskrifter

Syftet med föreskrifterna är att beskriva de krav som ställs på fastighetsinnehavare, nyttjanderättshavare, verksamheter och avfallslämnare, för att materialåtervinning och avfallshantering ska fungera, samt göra återbruk möjligt.

Föreskrifterna föreslås börja gälla 1 mars 2025. Uppdateringar har gjorts för att stämma överens med ny lagstiftning, till exempel om krav på fastighetsnära insamling av förpackningar och nya begrepp.

Läs förslaget om nya avfallsföreskrifter och lämna synpunkter hos Uppsala kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lämna synpunkter senast den 20 september

Den som vill inkomma med synpunkter på det ovanstående ombeds att göra det senast den 20 september 2024.

EPI debug

Created:
2024-06-26T10:15:14
Last modified:
2024-06-26T10:16:30
Published:
2024-06-26T10:16:30
Last published:
2024-06-26T10:16:30
Template
Artikel


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id