Artikeln publicerades 24 maj 2024

Fyll och töm din pool på rätt sätt

En flicka simmar och en pojke med dykarglasögon ligger på rygg med en flytorm

Att ha pool innebär ett stort ansvar. En normalstor pool kan rymma en årsförbrukning av dricksvatten för en person, och dricksvattnet ska räcka åt alla.

Du som har pool: Fyll den smart, tidigt på säsongen, långsamt och på natten när inte så många använder vatten.

Läs mer om hur du fyller och tömmer din pool på rätt sätt

Fler vattenspartips

EPI debug

Created:
2024-05-24T16:16:13
Last modified:
2024-05-24T16:18:49
Published:
2024-05-24T16:18:49
Last published:
2024-05-24T16:18:49
Template
Artikel


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id