Artikeln publicerades 6 maj 2024

70 procent av Uppsalabornas restavfall är felsorterat

En ny plockanalys från Uppsala Vatten visar att Uppsalaborna har blivit bättre på att sortera sitt matavfall. Men analysen visar samtidigt att de behöver bli bättre. 70 procent av restavfallet är felsorterat.

Plockanalysens resultat baseras på fem ton mat- och restavfall från villor och flerbostadshus. Analysen har bland annat tittat på vad restavfallet innehåller, hur mycket matavfall som restavfallet innehåller och hur rent det insamlade matavfallet är.

– Det vi kan se från plockanalysen är att drygt två tredjedelar av restavfallet är felsorterat. Det är upp till 70 procent som kunde ha sorterats bättre. Vi hade kunnat spara ungefär 13 miljoner kronor i förbränningskostnad 2023 och minskat utsläppen från förbränning rejält om alla hade sorterat rätt säger Elin Hagberg, chef för sektionen för hushållsavfall på Uppsala Vatten.

Mindre matavfall i restavfallet

Däremot är Uppsalaborna mycket bättre på att sortera sitt matavfall. Andelen felsorterad mat i restavfallet har minskat från 25 procent 2022 till 15 procent 2023, där rikssnittet ligger på 25 procent.

– Att vi fortsätter att se den här positiva trenden när det kommer till sorteringen av matavfall i Uppsala tror vi beror på papperspåsen som infördes 2020. Vi på Uppsala Vatten ser det här som en jättebra riktning och hoppas att vi fortsätter bli ännu bättre, säger Elin Hagberg.

7 500 ton felslängda förpackningar

När det kommer till avfall som metall- och glasförpackningar är Uppsalaborna relativt bra på att sortera, men sorteringen av förpackningar och tidningar behöver fortfarande bli bättre. I dag utgör cirka 25 procent av restavfallet förpackningar som sorterats fel, vilket motsvarar cirka 7 500 ton felslängda förpackningar.

– Plastförpackningarna genererar den största mängden fossila koldioxidutsläpp vid förbränning vilket är en av flera anledningar till att Uppsalaborna måste bli bättre på att sortera bort det från restavfallet, säger Elin Hagberg.

Snart kommer fyrfackskärlen

Under 2025 får de som har egna soptunnor och bor i villa, radhus, parhus eller fritidshus två nya tunnor med fyra olika fack i varje. I de nya soptunnorna kommer det gå att lämna alla vanliga förpackningar tillsammans med matavfall och restavfall.

För tunnan med restavfall rekommenderar Uppsala Vatten att sophämtning sker 13 gånger per år. Har du lite restavfall och hämtning fler än 13 gånger per år kan du minska dina hämtningar redan nu och samtidigt spara pengar.

Vill du läsa mer om fyrfackskärlen kan du göra det här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

EPI debug

Created:
2024-05-06T11:42:30
Last modified:
2024-05-14T09:04:18
Published:
2024-05-06T13:05:59
Last published:
2024-05-14T09:04:18
Template
Artikel


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id