Hängare på ditt sopkärl

Om vi upptäcker något problem med dina soptunnor eller platsen de står på så meddelar vi det till dig genom att placera en hängare på handtaget.

Hängaren har två sidor. En blå sida som betyder att vi har tömt ditt sopkärl, men du måste åtgärda något till nästa tömning, och en orange sida som betyder att vi inte kunde tömma ditt sopkärl.

Men vad betyder det som vi har kryssat för?

På den orangea sidan av hängaren

Vi kunde inte tömma ditt sopkärl för att:

 • Ett hinder gjorde det svårt att komma fram; fordon, buskage eller annat i vägen
  Vänligen flytta det som hindrar oss från att komma fram.
 • Anläggningen var låst
  Vi kunde inte komma in i soprummet. Kontakta kundservice angående nycklar.
 • Soporna var felsorterade/det fanns grovsopor i kärlet
  Vi kunde inte tömma eftersom det funnits avfall som inte ska vara i kärlet. Lämna grovsopor på återvinningscentral eller till second hand.
 • Det fanns farligt avfall i kärlet
  Vi har inte kunnat tömma ditt kärl eftersom det funnits avfall som inte hör hemma i kärlen för hushållsavfall och matavfall. Allt annat avfall ska lämnas på återvinningscentral (grovsopor) eller återvinningsstation (förpackningar).
 • Avfallet satt fast i kärlet
  Det betyder att vi inte kunde tömma kärlet eftersom avfallet exempelvis har fryst fast. Om ditt matavfall ofta fryser fast i kärlet kan du låta matavfallet rinna av så att det blir så torrt som möjligt innan det läggs i kärlet. 
 • Kärlet var överfullt
  Kärlen var alldeles för fulla för att kunna tömmas. Hör av dig till kundservice om du behöver ändra ditt abonnemang.

På den blå sidan av hängaren

Vi har tömt ditt sopkärl men tänk på det här till nästa gång:

 • Ett hinder gjorde det svårt att komma fram
  Vi kunde inte komma fram ordentligt med sopbilen eftersom fordon, buskage eller annat var i vägen. Tänk på att sopbilen är mycket högre än exempelvis en personbil och grenar eller buskar kan vara i vägen.
 • Skotta, sanda eller salta framför kärlet 
  Det här är främst ett problem vintertid. För att vi ska kunna komma fram måste du se till att det är skottat, sandat och saltat framför kärlet.
 • Ställ fram kärlet med handtaget i dragriktningen
  De som tömmer kärlen drar flera hundra kärl om dagen. För att underlätta i deras arbete behöver vi din hjälp med att ställa kärlet i den dragriktningen som chauffören kommer att dra kärlet till bilen.
 • Sortera rätt
  Matavfall i bruna tunnan och endast brännbart hushållsavfall i den andra. Allt annat ska till återvinningscentral (grovsopor) eller återvinningsstation (förpackningar). Är du osäker på vad som är restavfall (tidigare kallat brännbart) eller matavfall? Här hittar du vår sorteringsguide.
 • Rester av avfallet är fast i kärlet
  Ibland kan rester av avfall frysa fast i kärlet och då måste det åtgärdas innan nästa tömning. 
 • Lasta inte kärlet för tungt!
Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2019-05-09T14:57:10
Last modified:
2024-05-20T12:23:42
Published:
2021-06-01T11:26:46
Last published:
2024-05-20T12:23:42
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
hangare-pa-ditt-sopkarl

EPI.Id
a80ba3e1154f4cfd937d11e693b0c73c