22 april – 21 juni 2024

Vattentornet i Boländerna

Uppsalas vattentorn i Boländerna och Stadsskogen kommer att få stärkt skalskydd i form av stängsel. Först ut är Bolandstornet som kommer att få områdesskydd uppsatt under våren 2024.

Vattentornens uppgift är att jämna ut variationerna i dricksvattenförbrukningen, så att det finns tillräckligt med dricksvattenvatten även när förbrukningen är hög.

Ur säkerhetssynpunkt utgör vattentornen en sårbar del i vattenförsörjningen och därför kommer det att sättas upp stängsel runt om vattentornen. Skyddet ska upptäcka och förhindra/fördröja eventuellt sabotage.

Områdesskydd är en del av det planerade underhållet

Det finns ingen höjd hotbild mot vattentornen eller Uppsalas dricksvattenförsörjning utan det här är en planerad underhållsåtgärd inom arbetet att se över skalskyddet för objekt inom vår dricksvattenverksamhet.

EPI debug

Created:
2024-04-18T14:52:37
Last modified:
2024-04-18T14:54:37
Published:
2024-04-18T14:54:38
Last published:
2024-04-18T14:54:38
Template
Evenemang


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id