12 april – 24 maj 2024

VA-omläggning Geijersgatan etapp 2

Uppsala Vatten ska förnya vattenledningar samt lägga om flertalet vatten-, spill- och dagvattenserviser i Geijersgatan.

Arbetet påbörjas i april 2024 och beräknas vara färdigt under maj 2024.

Bild över det berörda området

Påverkan och åtgärder

I samband med schaktarbetena kommer fasadbesiktningar utföras. Bjerking kommer också sätta upp vibrationsmätare på utvalda ställen för att mäta vibrationer i området under byggnationen. Om er fastighet valts ut som mätplats med vibrationsmätare kommer ni att kontaktas av företaget Bjerking inför uppsättning och besiktning.

Framkomligheten i området kommer att påverkas. Trafikändringar kommer att genomföras för de gator och vägar som berörs. Se och följ skyltning på plats för aktuella trafikomläggningar.

Det kan även bli störningar i vattenleveransen, som till exempel lägre tryck eller kortare avstängningar. Skulle detta bli aktuellt, kommer berörda hushåll att informeras i förväg via sms. Besök www.uppsalavatten.se/sms Länk till annan webbplats. för att säkerställa att ditt mobilnummer är korrekt registrerat för att motta sådana meddelanden.

EPI debug

Created:
2024-03-19T14:16:57
Last modified:
2024-03-19T14:42:19
Published:
2024-03-19T14:41:11
Last published:
2024-03-19T14:42:19
Template
Evenemang


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id