Artikeln publicerades 17 januari 2024

Brev om snöröjning till småhuskunder

Under vecka 3 kommer kunder som bor i småhus få e-post eller brev med vintertips och en påminnelse om vad som gäller för snöröjning och halkbekämpning, när avfall och slam ska hämtas.

Det är fastighetsägarens ansvar att sköta om snöröjningen och halkbekämpningen. Vi gör vårt yttersta för att hämta och tömma i tid, men vi är också väldigt beroende av att snöröjningen sköts av fastighetsägaren.

Att snöröja och halkbekämpa runt soptunnor och slambrunnar är extra viktigt för våra sophämtares och slamtömmares arbetsmiljö. Det hjälper dem att inte bli skadade eller utslitna på jobbet.

Om det inte är snöröjt eller halkbekämpat på ett bra sätt kommer vi inte tömma avfall eller slam. Det kan leda till kostnader för fastighetsägare. Att boka extra tömningar, hämtningar eller extra avfallssäckar till nästa ordinarie tillfälle kostar pengar.

Ibland kommer vädret under hämtningsdagar vara sådant att det inte finns möjlighet att snöröja i tid. Under de förutsättningarna gör vi givetvis ett kostnadsfritt återbesök.

Läs alla tips på vår webbsida om sophämtning och slamtömning under vintern.

EPI debug

Created:
2024-01-17T08:34:43
Last modified:
2024-01-17T08:39:51
Published:
2024-01-17T08:39:51
Last published:
2024-01-17T08:39:51
Template
Artikel


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id