Artikeln publicerades 21 december 2023

Uppsala Vatten tilldelas Svenskt Vattens REVAQ-pris

Person som mottar pris i form av diplom och blombukett

Uppsala Vatten prisas för sitt uppströmsarbete med fokus på att minska mängden PFAS in till reningsverket.

Sofie Orvstedt är miljöingenjör på Uppsala Vatten och var den som tog emot priset från Anna Wårberg och Anders Finnson från Svenskt Vattens Revaqsavdelning.

- Det har varit roligt att kunna visa att uppströmsarbete fungerar och att det givit väldigt bra resultat. Runt om i Sverige är vi många som jobbar med PFAS-frågan från olika synvinklar och om Uppsala Vatten kan bidra med goda exempel som kan hjälpa andra framåt så har vi alla att vinna på det, säger Sofie.

Motivering för 2023 års Revaq-pris

För ett framåtsträvande och målmedvetet uppströmsarbete med ett stort fokus på att minska mängden PFAS.

Uppsala Vatten har varit Revaq-certifierade sedan 2013. Under denna tid har ett målmedvetet och framåtsträvande uppströmsarbete bedrivits. Deras uppströmsarbete har omfattat allt från att öka möjligheten för barn och unga att lära sig mer om Uppsalas vattenkretslopp till kontinuerliga möten och krav på anslutna verksamheter.

Uppsala Vatten har även ett framåtsträvande och målmedvetet fokus att minska mängden PFAS in till reningsverket med goda resultat. Efter utvärdering av stickprovtagning av PFAS pågår ett fortsatt projekt med provtagning och kartläggning av PFAS-källor med utökad permanent provtagning i pumpstationer och tillsammans med Miljöförvaltningen har Uppsala Vatten ställt krav på åtgärder som sanering på verksamheter med höga PFAS-halter.

Med anledning av ett framåtsträvande och målmedvetet uppströmsarbete med ett stort fokus på att minska mängden PFAS tilldelas Uppsala Vatten 2023 års Revaq-pris.

Vad är Revaq?

Revaq är ett certifieringssystem med syfte att hindra farliga ämnen att nå reningsverken och uppnå ett hållbart kretslopp av växtnäring och organiskt material via slamanvändning på åkermark. Uppströmsarbete kallas de insatser som görs för att få bort farliga ämnen ur vatten innan det når reningsverket.

Revaq-systemet innehåller regler med krav på att certifierade reningsverk bedriver ett aktivt uppströmsarbete, arbetar med ständiga förbättringar av kvaliteten på inkommande avloppsvatten och därmed på slammet och utgående avloppsvatten och är öppna med all information.

Kungsängsverket är Revaq-certifierat sedan 2013.

EPI debug

Created:
2023-12-21T14:38:23
Last modified:
2023-12-21T15:00:42
Published:
2023-12-21T15:01:24
Last published:
2023-12-21T15:01:24
Template
Artikel


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id