Artikeln publicerades 20 december 2023

Farligt att åka skridskor på dagvattendammar – nu sätter Uppsala Vatten upp varningsskyltar

Efter förra vinterns problem med skridskoåkning på flera dagvattendammar i kommunen, sätter Uppsala Vatten nu upp varningsskyltar vid alla större dagvattendammar.

En dagvattendamm har ett varierande flöde, även under vintertid, vilket gör att istjockleken kan variera mycket och vara svag på vissa ställen. Det kan också saknas vatten under isen och går man igenom isen då kan det bli ordentliga olyckor. Därför är det inte lämpligt att åka skridskor på en dagvattendamm, säger Anna Sundén, chef på planeringssektionen-nät på Uppsala Vatten.

Det vatten som samlas i en dagvattendamm är regn- och smältvatten, så kallat dagvatten, som rinner av från hårdgjorda ytor som tak, gator och parkeringar.

Dagvattnet tar med sig föroreningar och skräp till dagvattendammarna som renar vattnet innan det slussas vidare. Därför är det inte heller lämpligt att bada i dagvattendammar, säger Anna Sundén.

Så funkar en dagvattendamm

I Uppsala tas dagvatten omhand i ett system av ledningar och dagvattendammar. Dagvattennätet i Uppsala med kransorter är cirka 500 kilometer långt.

Dagvatten kan behöva renas från föroreningar, men det sker inte i ett reningsverk på samma sätt som spillvatten. Dagvattnet renas i stället i dagvattendammar eller andra typer av anläggningar innan det leds vidare till Fyrisån, Sävjaån och Hågaån, som är de vattendrag som tar emot merparten av dagvattnet i Uppsala kommun.

Läs mer om dagvatten på www.uppsalavatten.se/dagvatten

Skylt vid dagvattendammen vid Polacksbacken.

Skylt vid dagvattendammen vid Polacksbacken.

EPI debug

Created:
2023-12-20T09:26:04
Last modified:
2023-12-20T09:34:41
Published:
2023-12-20T09:34:41
Last published:
2023-12-20T09:34:41
Template
Artikel


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id