Till sidans huvudinnehåll
vattenyta, skräp och löv, röd läns

Dagvattenvandring

Vad är dagvatten? Hur kan man ta hand om dagvattnet i staden som privatperson och som kommun? Hur kan dagvattnet bli en värdefull resurs?

Följ med på vår vandring där vi följer dagvattnet för att prata om vad det är, problematik och möjliga lösningar för att rena och fördröja det. Vi pratar dagvattenbrunnar, regnbäddar, skräpfällor m.m. Visningen tar cirka 75 minuter.

Lämplig ålder: åk 3 och uppåt, upplägget anpassas efter ålder.
Praktiska tips: Besöket är utomhus. Kläder efter väder rekommenderas.

Lär mer i klassrummet:

Att tillämpa kunskaperna ger så mycket mer! Prova ett digitalt Escape room eller fördjupa era kunskaper med resurserna här på skolwebben!