Till sidans huvudinnehåll

Filmer om vatten och avfall

Här kan du spela några filmer om hur vi får dricksvatten, vad dagvatten är, matavfallets resa eller hur det ser ut på ett reningsverk.

Trevlig film-stund!