Ansöka om uppehåll i sophämtning eller slamtömning

Om inte fastigheten används under en sammanhängande period om minst sex månader kan du få uppehåll i sophämtningen. För uppehåll i slamtömning krävs en sammanhängande period om minst 15 månader.

Uppehållet gäller i max två år, därefter måste en ny ansökan göras. Under uppehållet betalar du en årlig avgift enligt gällande taxa, för närvarande 180 kr/år för sophämtning och 360 kr/år för slamtömning. OBS, under beviljat uppehåll tas kärlen i retur till Uppsala Vatten.

Adress för inskickning av blankett

Uppsala Vatten och Avfall AB
Kundtjänst
Box 1444
751 44 UPPSALA

Blanketter som går att fylla i på skärmen kan skickas per e-post till kundtjanst@uppsalavatten.se.

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2022-06-14T14:58:41
Last modified:
2024-01-05T10:08:33
Published:
2022-07-04T13:18:33
Last published:
2024-01-05T10:08:34
Template
Sida


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id