1 december 2023 – 29 mars 2024

Gnistadiket

Uppsala Vatten kommer att utföra underhållsarbeten och återskapa det vattendrag som kallas Gnistadiket.

Diket är den del av dagvattensystemet som avleder dagvatten från Östra Fyrislund och Årsta. Gnistadiket har blivit nött och skadat över tid och behöver åtgärdas för att inte riskera att skada intilliggande fastigheter eller annan lös egendom.

Gnistadiket och de sex betongtrummor som ligger längs med diket behöver också rensas och det kommer att göras i samband med underhållsarbetet. Trummorna är utmärkta på kartan.

Arbetet är planerat att börja under december 2023 och beräknas färdigt till slutet av mars 2024.

Byggtrafik

Det kan också bli en del byggtrafik till och från arbetsområdet och därmed kan också eventuella olägenheter med buller och vibrationer förekomma, samt tillfälliga trafikhänvisningar.

Kartbild över Gnistadiket. Kartan visar de sex betongtrummor som ska rensas.

EPI debug

Created:
2023-11-27T12:21:18
Last modified:
2023-11-27T12:25:27
Published:
2023-11-27T12:25:27
Last published:
2023-11-27T12:25:27
Template
Evenemang


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id