1 september 2023 – 8 mars 2024

Utbyggnad av allmänt VA Södra Slavstavägen

Uppsala Vatten ska bygga ut vatten- och avloppsledningarna på Typografgatan och Södra Slavstavägen. Arbetet har påbörjats under september månad 2023, och beräknas att bli klart mars 2024.

UPPDATERING 24 januari:
Arbetet beräknas bli klart i början av mars. Återöppnandet av Södra Slavsta-vägen kommer att meddelas här. Följ aktuell skyltning på plats.

Återställning
När Södra Slavsta-vägen öppnas kommer det vara en grusväg fram till att tjälen i marken släpper och att det går att asfaltera ytan. Inför att ytan ska asfallteras kommer den även att justeras. Inför dessa arbeten kommer vi att informera här.

 

Södra Slavstavägen är avstängd för all trafik. Det gäller både gångtrafik, cyckeltrafik och fordonstrafik. Välj kringliggande vägar och planera din resa i god tid.

VA-arbetet startar på Mariedalsgatan, fortsätter vidare upp på Typografgatan och till sist på Södra Slavstavägen.

Trafikförändringar och störningar i vattenleveransen

I samband med ledningsomläggningar kan det bli störningar i vattenleveransen till fastigheter i området, till exempel lägre tryck och kortare avstängningar. Om detta blir aktuellt kommer berörda få information i förväg.

Vid vattenavstängningar skickar vi SMS till de mobilnummer som är registrerade på berörda adresser. Om du vill registrera till exempel din företagsmobil (som kanske är registrerad på företagets adress) för utskick vid driftstörningar följer du instruktionerna för SMS-registrering.

Det kommer också bli en del byggtrafik till och från arbetsområdet och därmed kan också eventuella olägenheter med buller och vibrationer förekomma, samt tillfälliga trafikhänvisningar. När arbetet pågår på Södra Slavstavägen kommer denna väg vara helt avstängd. Följ aktuell skyltning.

Anlitad entreprenör är Uppsala kommun, område Entreprenad.

Karta som visar arbetsområdet

EPI debug

Created:
2023-08-25T08:51:05
Last modified:
2024-01-25T09:38:55
Published:
2023-08-25T08:56:50
Last published:
2024-01-25T09:38:56
Template
Evenemang


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id