3 oktober 2022 – 30 november 2023

Renovering Vänge vattenverk

Från och med oktober 2022 renoverar Uppsala vatten Vänge vattenverk. Arbeten utförs under ordinarie arbetstid kl. 7.00 - 16.00 och beräknas vara klara hösten 2023.

Renoveringen görs för att förbättra arbetsmiljön, öka driftsäkerheten och ge en mer robust vattenleverans.

I samband med ledningsomläggningar kan det bli störningar i vattenleveransen till fastigheter i området, till exempel lägre tryck och kortare avstängningar. Om detta blir aktuellt kommer berörda få information i förväg.

EPI debug

Created:
2022-11-09T14:59:10
Last modified:
2022-11-09T15:09:02
Published:
2022-11-09T15:09:02
Last published:
2022-11-09T15:09:02
Template
Evenemang


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id