1 februari – 31 augusti 2023

Omläggning av VA- och nyläggning av dagvattenledning i Björklinge

Uppsala Vatten kommer att lägga om spill- och vattenledningar samt lägga en ny dagvattenledning i norra Björklinge.

Kartbild där Industrivägen är markerad mellan Gävlevägen och Sätunavägen.

Omläggningen av ledningarna ger en långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning och en säker avledning av avloppsvattnet i området.

Arbetet kommer att utföras i etapper. Vi börjar med första etappen på Industrivägen, och den första etappen är planerade att påbörjas under början av februari 2023 och beräknas att vara färdiga under hösten 2023.

Avstängning Industrivägen

Omledning av trafik under avstängning av Industrivägen

Från och med vecka 31 kommer Industrivägen vara avstängd från korsningen Axelvägen och korsningen med Gävlevägen enligt sträckad markering på kartan. Övriga markeringar på kartan visar alternativa vägar att välja på.

Driftstörningar

I samband med ledningsomläggningar kan det bli störningar i vattenleveransen till fastigheter i området, till exempel lägre tryck och kortare avstängningar. Om detta blir aktuellt kommer berörda få information i förväg.

Vid vattenavstängningar skickar vi SMS till de mobilnummer som är registrerade på berörda adresser. Om du vill registrera till exempel din företagsmobil för utskick vid driftstörningar följer du instruktionerna för SMS-registrering Länk till annan webbplats..

Det kan också bli en del byggtrafik till och från arbetsområdet och därmed kan också eventuella olägenheter med buller och vibrationer förekomma, samt tillfälliga trafikhänvisningar.

Fasadbesiktning

Uppsala Vatten samarbetar med en konsult som kommer att genomföra fasadbesiktning för av de hus som ligger i nära anslutning till området som påverkas av schaktarbetarna, separat information skickas till berörda fastigheter.

Industrivägen kommer att ha begränsad framkomligthet under tiden arbetet pågår.

 

EPI debug

Created:
2022-11-07T14:45:44
Last modified:
2023-06-20T16:52:48
Published:
2022-11-07T14:56:17
Last published:
2023-06-20T16:52:49
Template
Evenemang


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id