5 september 2022 – 12 mars 2023

Omläggning VA-ledningar Fjärdhundragatan

VA-ledningar i Fjärdhundragatan kommer att byggas om på grund av sättningar i marken. Arbetet utförs av Trafikverket och Nyab som anlitad entreprenör.

Arbetet är planerat mellan vecka 36 2022 och vecka 10 2023.

Under arbetet kommer det att förekomma buller och damm från grävningar. Framkomligheten kommer att vara begränsad under tiden arbetet pågår.

Hos Uppsala kommun finns en karta över pågående grävarbeten Länk till annan webbplats..

Karta som visar en markerad sträcka på Fjärdhundragatan mellan Tunagatan och Tunabergsgatan.

EPI debug

Created:
2022-09-07T11:25:10
Last modified:
2023-02-17T08:19:06
Published:
2022-09-07T11:29:11
Last published:
2023-02-17T08:19:13
Template
Evenemang


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id