29 augusti 2022 – 31 maj 2023

Dagvattenledning och dike i Fullerö

Uppsala Vatten kommer att anlägga dagvattenledning samt öppet dike i Fullerö. Arbetet startar under augusti 2022 och beräknas att vara färdiga under våren 2023.

Det röda markerade linjen i kartan visar första etappen i arbetet som pågår vecka 35-38.

Arbetet utförs för att kunna hantera dagvatten i befintliga Fulleröhage, bebyggelse enligt den nya detaljplanen Fullerö 21:66 samt södra Storvreta.

Det blir en del byggtrafik till och från arbetsområdet nära Fyrisån och därmed kan också eventuella olägenheter med buller förekomma.

Uppsala Vatten samarbetar med JR Markteknik AB som kommer att genomföra arbetet.

Karta över Fullerö 461

EPI debug

Created:
2022-09-01T15:13:02
Last modified:
2022-09-01T15:15:08
Published:
2022-09-01T15:15:08
Last published:
2022-09-01T15:15:08
Template
Evenemang


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id